Klášterec nad Ohří se dlouhá léta potýká s problémy s odkanalizováním některých částí města. Radní proto doporučují zastupitelům schválit příspěvek na vybudování čističek odpadních vod, přečerpávacích stanic splašků s napojením na kanalizační řad či nepropustných jímek žump. Rozhodnuto má být na zasedání 19. dubna.

„Město chce podpořit majitele rodinných domů a chat v podhůří, které není možné standardně napojit na centrální splaškovou kanalizaci,“ upřesnila tajemnice Lenka Antolová. S letitým problémem se potýkají hlavně v Lestkově, Hradišti a Klášterecké Jeseni, kde by bylo příliš drahé a nad poměry vybudovat vlastní čističku, ale také Rašovic. Ačkoli jde o část, která je nedílnou součástí města, mají tamní obyvatelé tu smůlu, že jsou odděleni řekou. „Vidí sice na čističku, není je ale možné připojit. Nelze totiž vést přípojku přes vodu například zavěšením pod rašovickou lávku. V zimě tam bývají kry a hladina se zvedá,“ doplnila Antolová.

Většina obyvatel Rašovic i zmíněných obcí to vyřešila svépomocně. Někdo má žumpu a jiní investovali desetitisíce do vlastní čistírny odpadních vod. Aby si ji mohli pořídit také další občané, radní navrhují vyplatit jim příspěvky. Poskytovaly by se podle schválených zásad.

Pokud bude návrh schválen a je vysoká pravděpodobnost, že by se tak mělo stát, město bude od června letošního roku do poloviny roku 2017 poskytovat na základě žádosti finanční příspěvek až do výše padesáti tisíc korun. Jde o větší část nákladů. Vybudovat čističku může vyjít na sedmdesát až devadesát tisíc korun.