Se spolehlivostí gilotiny krájí Klášterec na dvě části hustá doprava na průtahu městem. Po silnici I/ 13 se každý den ženou tisíce aut, která mnohdy jen projíždějí. Situaci má vyřešit silniční obchvat o délce 4,9 kilometru, o němž se mluví takřka dvě dekády. Aktuálně je záměr ve fázi studie a ekonomického hodnocení. Ty budou následně předložené ministerstvu dopravy, aby rozhodlo o dalším postupu.

Ve studii budou posuzovány dvě varianty, které jsou v souladu s územním plánem města. „Obě se liší pouze výškovým provedením,“ nastínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. „Už je pro ně vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA,“ doplnila.

Obě varianty počítají s tím, že se trasa odpojí od „třináctky“ západně od města a pokračovat bude severně od centra a jižně od městských částí Průsek a Útočiště. „Dále zkříží stávající silnici II/ 224 v ulici Petlérská a pokračovat bude severovýchodním směrem k Ciboušovu. Nad ním zkříží Podmileský potok a stočí se na jihovýchod,“ popsala mluvčí. „Zpět ke stávající I/13 se trasa vrátí podél bývalého statku v Novém Vernéřově. Obchvat bude ukončen v plánované mimoúrovňové křižovatce, kde naváže na další připravovaný úsek silnice I/13 – zkapacitněný úsek mezi Kláštercem a Chomutovem,“ doplnila Ledvinová.

Pro napojení stávající silniční sítě jsou navrhovány tři křižovatky, z toho dvě mimoúrovňové pro napojení centra města a průmyslové zóny Verne na „třináctku“. Na hlavní trase I/13 je navrženo šest mostů.

„Záměr obchvatu Klášterce je ve fázi studie a ekonomického hodnocení. Po zpracování těchto podkladů bude předložen Ministerstvu dopravy České republiky k rozhodnutí o dalším postupu,“ uvedla mluvčí. „Do doby rozhodnutí ministerstva není termín zahájení stavby znám,“ doplnila.

Odhad stavebních nákladů bude podle jejích slov stanoven až na základě ekonomického hodnocení. Původní odhad, zpracovaný v roce 2009, dosahoval zhruba 800 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Vedení města narůstající intenzita dopravy na průtahu trápí. „Situace u průmyslové zóny Verne, která je přístupná pouze z úrovňové křižovatky, je již nyní neúnosná. Navíc do zóny přicházejí další investoři,“ upozornil starosta Štefan Drozd.

Protože si ŘSD problém uvědomuje chystá opatření. „Ačkoli připravujeme přestavbu na mimoúrovňovou křižovatku, nemůžeme čekat na celý proces přípravy,“ uvedl ředitel chomutovské pobočky Martin Vidimský. „Proto připravujeme dočasnou variantu okružní křižovatky, k jejíž výstavbě dojde během dvou let,“ přislíbil.