Už brzy by v Klášterci nad Ohří mohly přibýt trasy pro cyklisty. Město si totiž nechalo zpracovat plán, který řeší rozvoj cyklotras. Klášterec má zatím jen páteřní cyklostezku podél řeky Ohře.

„Trasy, u kterých stačí například jen změnit dopravní značení, by mohly přibýt v nejbližší době," řekl novinářům starosta Klášterce Štefan Drozd. Nejedná se v podstatě o cyklostezky, ale cyklotrasy, protože je nebudou využívat jen cyklisté, ale také chodci.

CYKLOGENEREL

„Cyklogenerel jsme se rozhodli zpracovat v podstatě z toho důvodu, že v našem městě neexistoval žádný strategický plán, co se týká cyklistiky. Je to takový plán cyklistických tras, přístupů od sídlišť směrem dolů k řece, který zahrnuje jak jednoduché úpravy pro cyklisty, tak investiční akce. Ty se však samozřejmě budou realizovat až na základě možných finančních prostředků," řekl Drozd. Jedním z míst, kdy by měla nová cyklotrasa vzniknout, je prostor v parku pod Královéhradeckou ulicí kde je v současné době skatepark.

V některých úsecích, kde jsou už teď třeba stezky pro chodce, by stačilo vyhradit cyklistům jeden pruh a přidat příslušné dopravní značení. Takové cyklostezky by mohly vznikat v nejbližší době. V případě úplně nových cyklotras bude město spíš zjišťovat možnosti dotací. Pokud by město uspělo, mohlo by se stavět.

CYKLOSTEZKA OHŘE

Páteřní cyklostezka Ohře vede od hranic s Německem přes Karlovarský kraj právě do Klášterce, odkud pokračuje do Kadaně, Žatce, Loun a Litoměřic. Městem velmi příznivým pro cykloturistiku se stala v posledních letech zejména Kadaň, která s Kláštercem sousedí. Přímo ve městě je kolem 15 kilometrů cyklotras a vznikají další. Příští rok by mohla například vzniknout cyklostezka z kadaňského Prunéřova přes Málkov, Místo, Černovice a Spořice do Chomutova.