Pro nové pojmenování tří ulic se rozhodli kadaňští zastupitelé. „Od 1.března příštího roku se budou pyšnit novým názvem tři místní historické uličky. Své jméno získá Katova ulička na náměstí, Svatojánská ulička, vedoucí poděl kostela svatého Jana Křtitele a Klášterní schody, stoupající k Alžbětínskému klášteru," odtajňuje nové názvy starosta Jiří Kulhánek.

Když budete v Kadani hledat například Katovu uličku, každý vás neomylně pošle na náměstí. Že ale ve skutečnosti žádné jméno doposud nemá, ví jen málokdo. Obdobně jsou na tom i další dvě.

„Nové názvy, kterými se chystáme ulice pojmenovat, jsou mezi místními dlouhá léta používané a známé. My z nich nyní jen uděláme označení oficiální," vysvětluje starosta a dodává, „tato změna je v rámci uchování celého historického koloritu města."

Katova ulička

Katova ulička v Kadani.Jedná se o nejužší uličku v České republice. Katova ulička datuje svůj vznik kolem roku 1300. Její historický význam je nepřehlédnutelný. Ve své době fungovala jako rychlá spojka pro obránce města, kteří se v případě potřeby přemisťovali touto cestou z centra města do samotného hradebního systému. Druhotně fungovala také jako svod vody ze tří kašen, které byly umístěny přímo na náměstí. Ze samotného centra vede ulička ke katovně, kterou obýval mimo jiné také poslední kadaňský kat Ignác. Za zmínku stojí ještě samotná gotická branka, která patří k historickým skvostům města.

Klášterní schody

Klášterní schody v Kadani.Klášterní schody jsou spojkou dnešních ulic Rokelské a Věžní, v minulosti spojnice od Bystřického potoka až k Alžbětínskému klášteru svaté Rodiny. Jejich vznik je datován, stejně jako klášter, do poloviny osmnáctého století. Historickou zajímavostí je, že po schodech chodíval v polovině devatenáctého století Johann Nepomuk Poepl, duchovní správce Alžbětínského kláštera, rodák ze Želiny u Kadaně. Poepl za svého života založil ve městě sirotčinec sv. Josefa, dnes je zde budova pro seniory.

Samotné schody prošly v nedávné době rozsáhlejší rekonstrukcí.

Svatojánská ulička

Svatojánská ulička v Kadani.Jedná se o krátkou středověkou uličku, vedoucí podél nejstaršího kadaňského kostela svatého Jana Křtitele, až k řece Ohři. O založení kostela se koncem dvanáctého století zasloužil rytířský řád Johanitů, jehož členové ho využívali jako špitální místo. Dlouhou dobu všeobecně používaný pomístný název uličky Svatojánská měl být uznán za oficiální v roce 1938, plány tehdejších zástupců města bohužel překazila druhá světová válka. Ani po ní se ulička svého vlastního názvu nedočkala. Co se nepodařilo během několika desítek let minulých, podaří se začátkem roku příštího a i toto historické místo bude patřit na mapu Kadaně.

Autor: Zdeněk Moravec