Při odhalení kapličky se svatým bylo 4. září na šedesát diváků včetně rodiny německého rodáka Geralda Bretfelda.

Obnovu kaple zpola zafinancoval Českoněmecký fond budoucnosti, na druhé části se podílela obec Boleboř, Spolek Boleboř, Orasín, Svahová, německý Podpůrný spolek pro střední Krušnohoří – Chomutovsko a také soukromí dárci z Chomutovska.

Ostatní památky byly opravené už dříve. Jedná se o desku orasínského malíře Loise Zimmermanna, kapli Bolestné matky Boží či pomník obětem 1. světové války. V nedávné minulosti byla vysvěcená také nová dubová socha Bolestné matky Boží, jejímž autorem je Jiří Němec.