"Obraz byl uložen do vnitřku kaple, současně tam byl také dán nový oltář na upraveném dřevěném špalku. Nad vchod pak byla nainstalována soška. Velký dík patří manželům Vlasákovým, kteří se vším pomáhali. Vysvěcení provedl vejprtský farář Šimon Polívka a podpořit nás přišly desítky lidí," uvedl Andreas Jarolím, který v následujících řádcích připomíná historii kaple.

Kaple svatého Jana Nepomuckého je ve Vejprtech již od roku 1730. V té době jej postavili horníci stejnojmenného stříbrného dolu jako poděkování za to, že důl generoval tolik příjmů. Kaple byla vystavěna na tehdejším hlavním tržišti „Sparguschnecku“, u kříže (na křížku). Málokdy budova změní své místo. Kaple svatého Jana Nepomuckého ho za skoro 300 let své existence změnila dokonce dvakrát.

Oslava 150. výročí horské dráhy Chomutov-Vejprty.
S vůní uhlí a v oblaku páry. Tak se prohnala párovka Chomutovem a Vejprty

Poprvé musela ustoupit v roce 1849 kvůli novému plánování města. Byla odstraněna z Johannes-Platz a o deset let později postavena v tehdejší Jungferngasse, tedy v „Goss“ naproti domu 121 od Paula Lorenze. To se podařilo jen díky mnoha darům tehdejších obyvatel. Kaple byla velmi oblíbená, uskutečnily se zde hodiny modliteb a každý rok se o svatojánském dni stovky lidí přišly modlit a slavit. Vejprty se opět rozšiřovali, a tak se stalo, že Jungferngasse byla v roce 1894 rozšířena na Schmiedeberger Straße (dnešní Husova ulice). Protože kaple nyní stála v cestě výstavbě silnice, musela být podruhé zbořena. V roce 1925 navrhla podpůrná skupina „Gassner Gmah“ obnovu kaple a tak mohla být v roce 1926 postavena potřetí na protějším břehu Jungfernbachu (Panenský potok).

I tentokrát bylo množství darů od obyvatel Vejprt enormní. Darován byl i pozemek, na kterém kaple dodnes stojí. Josef Paßler z Jahnstraße 392 daroval část své zahrady, a tím konečně zajistit stálé místo pro kapli.

U kaple původně stávala i socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Po dlouhé odysei ale zmizela a zatím se nám ji nepodařilo dohledat. Kaple je kompletně zrestaurována a nyní září v nové nádheře. Rozsáhlou rekonstrukci financovalo město Vejprty a společnosti podílející se na stavbě.

Martina Sihelská