Od září nastoupí do chomutovských školek 360 nových dětí. Stávající kapacita školek pro 1 534 dětí je ve městě dostačující, nicméně pro případ abnormálně zvýšené poptávky je připravené řešení.

„Všechny žádosti o přijetí dětí do mateřských škol byly vyřízeny kladně, dokonce jsme nad rámec zákona umístili dalších asi sto dětí mladších tří let," informoval primátor města Jan Mareš.

Zákonní zástupci, tedy rodiče, vybírají mateřskou školu zpravidla podle vzdálenosti od svého bydliště, případně zaměstnání. Obsazenost jednotlivých pracovišť mateřské školy je rovnoměrná.

V ojedinělých případech se může stát, že v okamžiku zápisu není v požadované školce volné místo. Rozhodně to ale není žádný velký problém. Rodičům je totiž následně v krátkém časovém období nabídnutý přestup dítěte do školky, kterou si původně oni sami vybrali.