Déle než rok zaměstnává chomutovskou radnici otázka, jak zajistit, aby Kamencové jezero nepřicházelo o vodu. Loni hladina klesla o zhruba 70 centimetrů, na svém minimu byla v září. Jezero nemá žádný přítok, proto město nechává zpracovat studii, která má řešit různé varianty doplňování vody. Pro začátek ale nechá jezero částečně dopustit vodou z Podkrušnohorského přivaděče, což je v tuto chvíli nejjednodušší řešení. Hladina se zvedne už v průběhu května.

„Na severním břehu Bandy je objekt, kterým do ní Povodí Ohře dočerpává vodu. V tomto místě se aktuálně řeší provizorní napojení – povrchové zatrubnění, jímž se bude voda čerpat do Kamencového jezera,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. Jak dodala, koncem tohoto týdne by měla být technologie kompletně připravená. „Aktuálně čekáme na dodávku čerpadla. Čerpání by mělo probíhat 24 hodin denně. S Povodím Ohře byla uzavřena smlouva na převod vody v objemu zhruba 30 tisíc metrů krychlových, což by mělo odpovídat zhruba 20 centimetrům výšky hladiny,“ doplnila.

Aktuálně je hladina vody nižší o zhruba půl metru, jak informovala Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod jehož správu areál jezera patří. „Není to taková tragédie jako loni. Je vidět, že se přes zimu hladina o něco zvýšila, takže jsme se dostali na stejnou úroveň, jakou jsme měli loni na jaře,“ uvedla ředitelka. „Až se voda dočerpá z přivaděče, bude chybět 20 až 30 centimetrů,“ upřesnila.

Potrubí, na kterém se právě pracuje, má být na podzim uložené do země, aby mělo město stálou pojistku a v případě potřeby se dalo jezero opětně dopouštět.

Teoreticky by bylo možné dočerpat do Kamencového jezera všechnu chybějící vodu už nyní. Do toho se však město nechce pouštět s ohledem na unikátní chemické vlastnosti vody. „Nejdříve chceme zjistit, jakým způsobem se toto pilotní dočerpání na chemismu vody projeví,“ vysvětlila Nováková. „Abychom získali data, byly provedeny vzorky chemie vody před čerpáním, odebereme je i v průběhu čerpání a po jeho ukončení,“ předeslala.

Objem vody v Kamencovém jezeře je odhadovaný na 33 tisíc metrů krychlových. Dočerpávaná voda představuje necelou desetinu. Celkové náklady dosahují zhruba 900 tisíc korun.

Kvůli ztrácející se vodě si město pozvalo na konci roku 2019 hydrogeology. Došli k závěru, že voda mizí kvůli zvýšenému odparu, nedostatku srážek a podzemních vod. Poté byla ustanovena interní pracovní skupina města, která řeší, jak do jezera přirozeně svádět vodu.

Kamencové jezero je celosvětovým unikátem. Vzniklo koncem 18. století zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic. Díky látkám, které voda obsahuje, bývá jezero označované jako „Mrtvé moře“. Další takové jezero se údajně nacházelo v Kalifornii, to ale vyschlo.