Nové Kamencové náměstí, parkoviště s více místy, ale také velké zásahy do aleje dubů červených, která lemuje Přemyslovu ulici. Chomutované měli prvně možnost seznámit se s tím, jak se změní hlavní vstup do areálu Kamencového jezera. S architekty, krajináři i zástupci města se setkali při veřejném projednání v kině Svět, kde si vyslechli plány ohledně první fáze obnovy a také je připomínkovali.

Náměstí vyroste v místě po zbouraném hotelu a jeho součástí budou dvě budovy s dřevěným obložením: jedna vstupní s pokladnou pro jezero i letní kino a zázemím s uzamykatelnými kójemi pro kola. Další nabídne kavárnu, infocentrum a multifunkční sál. Parkoviště bude nově uspořádané tak, aby dokázalo pojmout zhruba 150 aut, ta budou navíc stát na štěrkovém trávníku, který umožní vsakování dešťové vody. Architektonická studie počítá i s vytvořením pěší zóny.

Krajináři však museli ustoupit od původního plánu, že zachovají dubovou alej. Stav stromů posoudili arboristé ze znaleckého ústavu, kteří provedli přístrojový test tahovou zkouškou a tomografem. Ten dokáže zmapovat dutiny v kmenech způsobené hnilobou a spočítat stabilitu stromu. Výsledkem je, že z 28 stromů je třeba 4 pokácet a ostatní čekají citelné zásahy.

„Žádný ze stromů nemůže zůstat ve stavu, v jakém je dnes. Jsou tam nebezpečné stromy. I u zbývajících 24 jsme doporučili výraznou stabilizaci kmene,“ upozornil arborista Pavel Wágner.

S hnojem kolem domu

Přítomné v sále ale nakonec více než dožívající alej zajímala dopravní situace v zóně. Součástí návrhu je totiž zjednosměrnění ulice Přemyslova a Přísečnická. „Zastupuji většinu občanů ve spodní části Přísečnické a nesouhlasíme s tím, že by měla být jednosměrná,“ vymezil se Jiří Kratochvíl. „Nevím, kdo z vás bych chtěl, aby mu jezdil povoz s hnojem ze zooparku kolem domu, já ne. Chtěl bych vědět, co s tím budete dělat?“ dotázal se.

Podle vedoucí odboru rozvoje a investic Hany Novákové je možné zachovat obousměrný provoz v části ulice Maroldova a Stromovky, pokud se místo plánovaných devíti parkovacích stání vybudují čtyři.

Místní se také obávají, že se budou kvůli vyššímu provozu dostávat do domu a z něj ještě hůře než dosud. „Už teď se v létě z baráku nedostanete, protože je lidem jedno, jestli zaparkují před vchodem nebo výjezdem z garáže. Přijedou, zaparkují, odejdou a městská policie to neřeší,“ zlobil se starousedlík.

Architektonická studie ale pracuje s myšlenkou, že návštěvníci budou odstavovat auta před Aquasvětem, kde je v létě 350 míst bez využití. V této části má také vzniknout další vchod k jezeru.

„Pevně věřím, že si díky tomu obyvatelé z ulice T. ze Štítného oddychnou, protože se zruší vjezd do kempu kolem domů, a doufáme, že to stáhne velkou část dopravy i z ulice Přemyslova,“ poznamenal náměstek primátora David Dinda.

Co bude dál

Veřejné projednání město svolalo, aby získalo podněty od lidí a mohlo s nimi dále pracovat. Následovat bude dopracování dokumentace k územnímu řízení, v příštím roce by město mělo získat stavební povolení a práce mohou začít příští rok na podzim.

Náklady na první fázi obnovy areálu jsou předběžně spočítané na 30 milionů korun, během deseti let by město do areálu mohlo investovat na 100 milionů.

Koncepce rozvoje Kamencového jezera byla první architektonickou soutěží, která kdy byla v Chomutově uspořádána. Zvítězilo v ní architektonické studio Refuel.