Od středeční 10. hodiny probíhá speciální spalovací zkouška v čížkovické cementárně, a to až do čtvrteční desáté hodiny. Test má ověřit, že spoluspalováním Geobalu 4 nejsou zvýšeny emise nad rámec povolených limitů. Zkouška se koná na základě protestů veřejnosti.

Měření o délce 24 hodin provádí akreditovaná laboratoř CS Proekos z Prahy. Zkouška zahrnuje měření devíti těžkých kovů, rtuti, HCl, HF, PAH, polychlorovaných bifenylů, di-dioxinů a di-furanů. Spáleno má být 150 až 200 tun Geobalu 4.

V monitorovací skupině jsou zástupci České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, měst Lovosice a Litoměřice a magistrátu města Ústí n.Labem, okolních obcí, občanské iniciativy Proti kalům, ekologického centra Mostu a Kralup. Dorazila i početná delegace novinářů.

Materiál, který vznikl z ostravských kalů a je dovážen na skládku Celia u Mostu, má být v cementárně francouzské firmy Lafarge spálen v následujících pěti letech. „Nyní jsem i rád, že krajský úřad toto palivo překlasifikoval jako nebezpečný odpad,” prohlásil koordinátor spalovací zkoušky Jan Votava, bývalý ředitel cementárny.

Ohlasy z měření

Výsledky ze speciálního měření v cementárně budou až zhruba za měsíc, a tak odpůrci zatím váhají. Navíc se pozastavují i nad novým zjištěním z prohlídky provozu - kaly, plasty a guma tvoří 65 procent paliva, které se v cementárně spálí.

„V našem palivovém mixu tato paliva mají podíl zhruba 65 procent, zatímco uhlí jen zatímco uhlí jen 35,” řekl provázející zaměstnanec z cementárny. Odpůrce tím ale spíš nepříjemně překvapil.

Bývalý ředitel cementárny Jan Votava navíc uvedl, že výhřevnost Geobalu 4 je 10 GJ/t. „A u hnědého uhlí je to 16 GJ/t,” dodal.

„Tuhle práci dělám od roku 1972 a mám nějakou sebeúctu, navíc kdybychom nedej bože zkreslili výsledky, byla by to profesní sebevražda pro nás pro všechny,” řekl technik z měřicí firmy. Ani tím ale odpůrce nepřesvědčil.

„Dodržovat normy mohou, ale to, jak jsou nastavené, to zaráží i hodně odborníků,” řekl Libor Pisklák z iniciativy Proti kalům.

„Tím integrovaným povolením otevřel kraj Pandořinu skřínku. Už se tu připravuje pálení podobného materiálu z Německa.


ČTĚTE také rozhovor s ředitelkou České inspekce životního prostředá v Ústí nad Labem Janou Moravcovou: „Znovuotevření integrovaného povolení pro Lafarge by podle mého názoru nebylo od věci,“ říká.