Jako ta kadaňská, která sídlí na Kadaňském hradě a 10. ledna oslaví se všemi milovníky literatury a svými příznivci 70. výročí od založení.

Na všech odděleních knihovny bude zahájena výstava Knihovna včera a dnes, která knihovnictví představí ve zcela novém světle. Například i prostřednictvím knihovnických rekordů, které prozradí, kolik váží nejtěžší kniha na světě, jaká je nejoblíbenější a která nejdražší. Návštěvníci se podívají, jak vypadaly nejstarší knihovny světa a kdy vznikaly. Kromě toho uvidí i i zcela originální sbírku fotografií a dokumentů zachycujících historii kadaňské knihovny.

Oslava narozenin začne ve 14 hodin. Odděleními bude procházet Maxipes Fík, kterého si návštěvníci mohou ulovit pro pěkný snímek. Pobude do 17 hodin. Kdo se zdrží dál, může si poslechnout vyprávění uznávaného vrakového potápěče Jindřicha Böhma, který přijede na besedu.
Oslavy výročí lednem neskončí. Výstava v knihovně potrvá až do března.