Pozemky jsou součástí vnitrobloku a okolí mezi ulicí Komenského a Jungmannova. Slouží jako volně přístupné plochy s chodníky, přístupovými cestami a to pro pěší i automobily. Dále na pozemcích roste veřejná zeleň, kterou město dosud udržovalo na svoje náklady. Nemovitosti měly podle katastru neznámého vlastníka a pro ÚZSVM to znamenalo dlouhou práci a pátrání v archivech, které by ujasnilo majetkové poměry.

„Ze získaných dokladů a majetkoprávního šetření tedy vyplynulo, že se jedná o takzvaný dohledaný majetek, s nímž nehospodaří žádná státní instituce podle zákona o majetku státu, a proto mohla být příslušnost hospodařit ohlášena pro ÚZSVM,“ vysvětluje mluvčí úřadu Tereza Frančová.

Město Kadaň převodem získalo nové pozemky o rozloze 4 786 metrů čtverečních a v účetní hodnotě 611 160 Kč.