Kadaň už nechce být členem svazku Mikroregion Nechranicko, který tvoří šest obcí a dvě města v okolí Nechranické přehrady. Radní poukazují na skutečnost, že svazek stejně nevyvíjí činnost a členský příspěvek lze využít smysluplněji. Záměr musejí ještě schválit zastupitelé.

S radními souhlasí i kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Smyslem svazku je především propagace území v okolí Nechranické přehrady jako rekreační oblasti. Tuto roli ale na výrazně profesionálnější úrovni plní i Destinační agentura Dolní Poohří, kterou Kadaň společně s městy Louny, Žatec a Ústeckým krajem založila," vysvětlil.

Poukázal na skutečnost, že Kadaň je členem i řady dalších samosprávních či zájmových uskupení. Vystoupení z Mikroregionu Nechranicko tak město nijak neoslabí.

„Ušetřených 56 tisíc korun na ročním příspěvku navíc investujeme ve prospěch našich občanů, nejspíš do podpory mládežnického sportu," doplnil Kulhánek.

Předsedu svazku Mikroregion Nechranicko a starostu obce Libědice Pavla Kozlíka krok Kadaně nepřekvapil. „Mluví se o tom už déle. Svazek vznikl před třinácti lety. Jedním ze stěžejních cílů bylo vybudování kanalizace na pravém břehu přehrady, který slouží jako zázemí pro rekreaci a turistiku. Svazek má reálnější naději dosáhnout na dotace než obec s malým počtem obyvatel," uvedl.

Připustil, že odkanalizování se zatím dosáhnout nepodařilo. „Finanční spoluúčast představuje šest milionů korun, obce by musely ručit svým majetkem. To by bylo příliš velkým rizikem. Chbany, které leží v katastru Nechranické přehrady, si proto požádají o dotaci samy. Mikroregion je pouze podpoří," upřesnil předseda svazku.

Vystoupení Kadaně podle Kozlíka existenci svazku neohrozí. „Pravdou je, že stále vznikají nové organizace, jejichž cíle mohou být totožné. To je i příklad destinace Dolní Poohří. Od ostatních členů našeho svazku jsem ale žádné zaječí úmysly nezaznamenal, takže budeme normálně pokračovat v naší činnosti. Informativní schůzky organizujeme každého čtvrt roku," dodal.

Mikroregion Nechranicko tvoří obce Březno, Chbany, Rokle, Libočany, Libědice, a města Kadaň a Žatec. Posvětí-li zastupitelé vystoupení Kadaně, zůstane Žatec jediným městem ve spolku.

Kromě společné propagace lokality kolem Nechranické přehrady a získávání peněz z různých fondů se členové svazku zavázali ke koordinaci územních plánů a významných investičních akcí či k podpoře podnikání v zájmovém území.