Vládní představitelé budou v Kadani projednávat aktuální stav výstavby a přípravy dopravních staveb v obou krajích, čerpání prostředků z fondů Evropské unie a jeho vliv na snižování regionálních nerovností, oblast politiky bydlení a sociálního začleňování i přínosy programu Spravedlivé transformace, z něhož putuje 42 miliard do uhelných regionů.

Jedním z témat bude i plánované zahájení těžby lithia na Teplicku.

Představitelé vlády se setkají nejen se zástupci krajů, ale také se starosty okolních obcí.