Město může ale nakonec ušetřit mnohem výraznější částku. Na obnovu více než sto let starých sadů má sice vyčleněnu finanční rezervu, kterou umožnil příznivý výsledek hospodaření za loňský rok, ve hře je ale také dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Příspěvek může dosáhnout až 85 procent uznatelných nákladů investice.

Projekt na obnovu už velmi poničených cest v parku a také mobiliáře město nechalo zpracovat už v roce 2006. Investice zahrnuje výměnu laviček a košů za nové a odstranění stávajícího povrchu cest a jejich nahrazení mlatovým povrchem z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí, které se následně mechanicky zhutní. U výstupů z parku, které vedou do kopce, se položí štítová dlažba. Dokáže totiž zabránit splachu dešťové vody na cesty.

Práce dělníci zahájí v květnu, v nové podobě by se park měl představit na konci října. „Termín dokončení prací je jednou z podmínek dotace. Do konce října musíme všechno stihnout i s vypracováním monitorovací zprávy. Až po dokončení stavby se ale dozvíme, zda jsme s žádostí o dotaci uspěli," doplnil Kulhánek.

Obnova parku se zařadila mezi nejvýznamnější investiční akce města v letošním roce. Bude jich na 40, vyžádají si 85 až 90 milionů korun. V březnu skončí revitalizace Löschnerova náměstí, poté se město zaměří na vybudování dalšího náměstí v sousedství, pracovně nazývaného Studentské. Pokračovat budou i restaurátorské práce ve františkánském klášteře. Úprav pozemků a ploch ve svém okolí se dočkají i obyvatelé sídliště E. Završí se tak regenerace panelových sídlišť, kterou město zahájilo v roce 2002.