Na setkání mohou lidé z kadaňských sídlišť přinést různá témata, která považují za důležitá. Patří sem například otázky týkající se infrastruktury, veřejné dopravy, bezpečnosti či životního prostředí. Zástupci města Kadaně všechny podněty zaznamenávají, aby mohli přijmout opatření ke zlepšení podmínek ve městě.

Mezi nejčastější potíže obyvatel daných sídlišť patří nedostatek parkovacích míst, nedostatečná údržba veřejných prostranství, hlučnost a problémy s dopravou. Tyto problémy se mohou lišit v závislosti na lokalitě, ale jejich zaznamenání a diskuze o nich na setkáních umožňuje podle města efektivně reagovat a hledat řešení.

Přehled květnových setkání na sídlištích v Kadani.Zdroj: MÚ Kadaň

„Jsme rádi, že můžeme naslouchat našim občanům a společně pracovat na zlepšení našeho města. Je pro nás důležité, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se naši občané cítí bezpečně a pohodlně,“ zdůraznil důležitost těchto setkání kadaňský starosta Jan Losenický. „Setkávání se osvědčilo jako nejlepší cesta, jak si věci otevřeně vyříkat a změnit je k lepšímu,“ doplnil.

Setkání se konají v Kadani pravidelně dvakrát do roka.

Termíny setkání s obyvateli sídlišť

  • Sídliště A – 15. 5. – ZŠ R. KOBLICE
  • Sídliště B – 20. 5. – ZŠ SLUNÍČKOVÁ
  • Sídliště C – 22. 5. – DDM ŠUPLÍK
  • Sídliště D – 27. 5. – ZŠ NA PODLESÍ
  • Sídliště E – 29. 5. – MŠ PÍSNIČKA

Zahájení je vždy od 16:00 hod. Více informací naleznete na www.setkavanikadan.cz.

Monika Dudková