„Důvodem bylo porušení rozpočtové kázně,“ uvedl místostarosta Jan Losenický. „Nevycházel jí rozpočet a chyběly meziročně peníze na mzdy,“ uvedl místostarosta Jan Losenický.

Vedením byla dočasně pověřená kulturní referentka Jana Čechová. Současně radní nechali vypsat výběrové řízení na nového šéfa či šéfku kultury.

O nejvhodnějším kandidátovi rozhodne komise složená z nejvyšších zástupců města, zasedne v ní také kurátor a produkční Galerie města Loun Vladimír Drápal, ředitel Městského divadla Žatec Martin Veselý a bývalý ředitel chomutovského muzea Stanislav Děd. Kulturní organizace by mohla mít nové vedení v květnu.