Zatímco nyní do oprav kláštera město každoročně investuje kolem 1,5 milionu korun, v následujících pěti letech by to mohlo být s přispěním EU až šest milionů korun ročně. „Rekonstrukce kláštera by se tak výrazně zrychlila. Většina prací v objektu kláštera včetně obnovy fresek se chýlí k závěru. Je ale ještě třeba opravit mobiliář v kostele Čtrnácti svatých pomocníků, tedy lavice, oltáře či varhany," řekl novinářům kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

Klášter je v majetku římskokatolické církve, která proto musí být žadatelem o dotaci. „Církev předběžně souhlasí, město počítá i nadále s finanční pomocí. Budu ale ještě jednat s generálním vikářem litoměřického biskupství, záleží totiž také na způsobu financování. Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) se například vyplácely až zpětně. A uhradit celou částku a pak několik měsíců čekat na proplacení příspěvku nemusí být pro církev úplně jednoduché," uvedl Kulhánek.

Historie františkánského kláštera sahá do 15. století. V roce 1950 byl uzavřen a pomalu chátral až do roku 1995. Poté, co si klášter město dlouhodobě pronajalo od litoměřického biskupství, byl znovu vysvěcen a začala jeho postupná rekonstrukce. Dosud se v klášteře stále konají bohoslužby, městské muzeum také návštěvníkům nabízí tři stálé prohlídkové okruhy. Klášter je dějištěm řady kulturních akcí. Ročně památku navštíví zhruba 3200 lidí.

Výzvu k podávání žádostí o dotace z IROP na období let 2016 až 2020 vyhlásí letos na podzim, město chce být včas připraveno.

Z IROP bude možné žádat o příspěvky v několika tematických okruzích. Kadaňský klášter by mohl uspět v kategorii národních kulturních památek, město vidí šanci na dotace i v dalších.

V kategorii cyklostezek na území města se Kadaň pokusí získat peníze na propojení hotových úseků a dokončení rozdělaných prací. „Z programu IROP by se mohlo podařit zafinancovat i dokončení cyklostezky mezi Kadaní a Roklí a také mezi Kadaní a Chomutovem přes Místo, Málkov, Černovice, Spořice a Droužkovice a z Března poté až do Mostu. V tomto případě by byl žadatelem o dotaci Ústecký kraj. Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje totiž dotace jen na pokládku asfaltového povrchu. Obrubníky, odpočívadla, výsadbu zeleně či nutná přemostění je třeba zaplatit z jiných zdrojů," vysvětlil Kulhánek.

Z IROP má město zájem také o dotaci na projekty sociální začleňování, na nichž spolupracuje s vládní agenturou, a také na vybavení hasičského záchranného sboru.