Kadaňští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Bude vyrovnaný. Město počítá s příjmy 422 milionů korun a výdaji ve stejné výši. Na investice je v rozpočtu vyhrazeno zhruba 100 milionů. Město za ně chce nechat postavit například „chytré hřiště" nebo vyměnit dlažbu na historickém náměstí.

Chytré hřiště slouží nejen k zábavě, ale i k vzdělávání, děti tam například uvidí, jak v praxi fungují některé fyzikální jevy. Kromě této stavby a nové dlažby na Mírovém náměstí připravuje město i jiné investice. „Například kruhový objezd na křižovatce ulic Kapitána Jaroše a Poštovní, nový skatepark nebo zázemí pro pozemní hokej," uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Investiční rozpočet se v příštím roce pravděpodobně zvýší ještě o dotace a každoroční přebytek hospodaření.

V rozpočtu na příští rok počítá město například i s 12 miliony korun na zvýšení mezd personálu kadaňské nemocnice. Spolu s každoročním provozním příspěvkem tak dá město nemocnici celkem 16,5 milionu korun. Kadaňská nemocnice má stejně jako další zdravotnická zařízení v regionu nedostatek lékařů. Krizová situace nastala na podzim na oddělení chirurgie, odkud kvůli zdravotním problémům odešli dva lékaři současně.

Základ rozpočtu pro příští rok tvoří daňové příjmy, které jsou stanoveny podle počtu obyvatel, přebytek hospodaření z letošního roku ve výši 90 milionů korun a dotace na výkon státní správy.

Letos Kadaň hospodaří se 414 miliony korun, na investice měla vyčleněno více než 130 milionů korun. Největší investiční akcí byla revitalizace Studentského náměstí, oprava radniční střechy a zahájena byla také výměna dlažby ve Švermově ulici.