Kadaň dokončuje ruku v ruce s Agenturou pro sociální začleňování plán, který má pomoci chudým. Zaměřený je v první řadě na obyvatele Prunéřova, který je vyloučenou lokalitou, počítá ale také se sociálně slabými z celého města. Na sto šedesát stran materiálu, který strategický plán obnáší, již prošlo radou a zastupitelstvu bude předloženo v září.

Pomoženo by mělo být ovšem těm sociálně slabým, kteří se hodlají přičinit. „Nikoli těm, kteří o to nestojí," upozornil starosta Jiří Kulhánek na to, že se město nebude snažit zbytečně.

Nejdřív do lavic

Plán je rozdělený do čtyř částí, které zdůrazňují vzdělávání, možnost prostupného zaměstnávání a bydlení a další prostředky, jak zmírnit kriminalitu.

„Jednou z priorit, která se týká vzdělávání, je dostat děti z Prunéřova do mateřských školek, nebo alespoň do posledního ročníku, aby následně prošly základní školou a dalším vzděláním, protože bez toho nebudou mít uplatnění," přiblížil jednu z hlavních myšlenek starosta." Pomoci by v tom měla velká osvěta mezi rodiči a dále také otevření nových učňovských oborů na kadaňské Střední zemědělské škole nastavených tak, aby je mohli vystudovat i absolventi Základní školy praktické.

Sociálně slabí, kteří se chtějí uchytit, mohou projít veřejnou službou, poté veřejně prospěšnými pracemi, aby si vytvořili pracovní návyky a zvýšili kvalifikaci. „Pak můžou od města dostat doporučení, které jim pomůže ke krátkodobému či trvalému pracovnímu poměru," dodal starosta.

Cesta k lepšímu bydlení

Další šanci na pozvednutí životní úrovně Prunéřovští mají získat díky tomu, že se za dotační peníze opraví jeden až dva ze čtyř domů, kde žije na 280 lidí. Přesunout se tam budou moci obyvatelé, kteří začnou aktivně spolupracovat na umoření svých dluhů. Po doplacení se jim otevřou možnosti na přestěhování se do městského bytu, čímž se vymaní z periferie.

Posledním z cílů je dostat mladé do nízkoprahových center.

Uplatnění plánu v praxi nebude snadné. „Je to práce na roky a nejsem idealista, abych si myslel, že to půjde dobře. Půjde to špatně. Ale chceme se vynasnažit, aby tu nebyl druhý Šluknov," shrnul starosta Kulhánek.

Žádný z bodů strategického plánu nemá zatížit městský rozpočet. Vše bude placené z dotací.