Kadaňský starosta Jiří Kulhánek si vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku váží. „Máme radost, že se nám to opět podařilo. Cena je prestižní, dokládá, že se trvale staráme o památky. Jsou také hlavním lákadlem pro návštěvníky města, takže investicemi do zhodnocení památek zároveň pomáháme rozvoji turistického ruchu včetně služeb," uvedl.Připomněl, že úspěch v soutěži je i důkazem toho, že se městu daří památky oživovat. „Františkánský klášter i hrad jsou zázemím muzea, základní umělecké školy a také oblíbeným místem pro pořádání kulturních, společenských a zábavních akcí, z nichž mnohé se již staly tradicí. Přijíždějí za nimi diváci z blízkého i dalekého okolí," doplnil starosta.

Trojnásobný vítěz v regionu

„Město Kadaň se aktivně účastní Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón od roku 1993. Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace získala Kadaň v roce 1995, v letech 2013, 2008 a 2006 se stala vítězem krajského kola. Město v plnění Programu regenerace pokračuje, účast v soutěži mu pomáhá v dalším rozvoji, propagaci v rámci cestovního ruchu i v rámci celkového zviditelnění města," říká starosta Kadaně Jiří Kulhánek a pokračuje: „Regeneraci MPR věnuje město maximální pozornost, a to nejen vlastní obnově nemovitostí v rezervaci, kdy město obnovuje památky ve svém vlastnictví, ale také poskytuje příspěvky na zvýšené náklady spojené s obnovou nemovitostí na území MPR."

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Více informací o Programu regenerace naleznete na internetových stránkách ministerstva kultury www. mkcr.cz.

V kraji se přihlásila čtyři města

V Ústeckém kraji se do soutěže přihlásila čtyři města, která mají městskou památkovou rezervaci (MPR) nebo městskou památkovou zónu (MPZ) a v uvedeném roce se tato města zapojila do Programu regenerace.

Podané přihlášky krajská komise vyhodnotila 21. ledna a stanovila pořadí zúčastněných měst.

Hodnotící komise, složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v závěrečném hodnocení dospěla k jednomyslnému závěru. Všechna zúčastněná města pečují příkladně o své MPR a MPZ, vyrovnané bodové výsledky na 2. až 4. místě toho jsou důkazem. Jedno město svou péčí o památkový fond v MPR ostatní převyšuje a tím je Kadaň, která ostatně za toto své dlouhodobé snažení vloni při slavnostním vyhlášení celkového vítěze soutěže za rok 2013 na Pražském hradě obdržela zvláštní uznání za nepřetržitou péči o městskou památkovou rezervaci.

Můžeme si jen přát, aby Kadaň v nastaveném režimu ve vztahu k památkám vytrvala a její příklad následovala i další města s MPR a MPZ, která se třeba v tuto chvíli soutěže o titul Historické město roku v Ústeckém kraji nezúčastňují.