Vedení města Kadaně má první náznaky, že se do bytů, které vlastní akciová společnost Murom, stěhují problémovější občané. Jedná se například o sídliště D a Sukovu ulici.

„Zatím jde o vnitřní migraci v rámci města, což by bylo ještě dobré. Víme, že se tam stěhují lidé z Prunéřova,” uvedl starosta Jiří Kulhánek. Podle záznamů na městském úřadu se tam v poslední době přistěhovalo na sedmdesát občanů, 59 jich pochází právě z Prunéřova, který platí za sociálně vyloučenou lokalitu.

Radní ale mají obavy, aby společnost nepronajímala byty také sociálně slabším z dalších měst, což by mohlo městu do budoucna přinést problémy. „Chtěli bychom si proto udělat jasno o tom, jak to je a co bude dál. Proto jsme pozvali předsedu představenstva na jednání rady,” nastínil starosta, jak chce město ve věci postupovat. Ten ale na mailovou pozvánku neodpověděl, a tak se město odhodlalo k druhému pokusu přizvat ho k jednacímu stolu. Posílá dopis s doručenkou, aby byla záruka, že jej dostane.

Byty, do nichž se dnes v Kadani údajně soustřeďují chudší obyvatelé, dříve obývali elektrárenští zaměstnanci. ČEZ je získal i s domy v rámci privatizace od bytového fondu a následně jednotky odprodával nájemníkům. Domy později odkoupila akciová společnost Murom, která v prodeji bytů pokračuje. V současné době je většina z bytů prodaná nebo se k němu nabízí.

Zprávy o potížích s problémovějšími obyvateli se už vedení společnosti Murom také donesly.

„Problém se však týká bytových jednotek, které klient prodal respektive se smluvně zavázal prodat jiné osobě,” uvedla Barbora Horáková, která je advokátním zástupcem společnosti. „Klient staví své obchodní aktivity na dobrém jménu, proto rozhodně nemá zájem obsazovat byty problémovými lidmi. Jakmile ale již bytové jednotky prodá, nemůže jakkoliv ovlivnit, jak budou využívány novým vlastníkem, tedy ani tomu, jakému nájemci budou pronajaty,” dodala právnička Horáková.

Předsedu představenstva Jiřího Drábka nebylo možné pro jeho vytíženost zastihnout.