„Objevili jsme pozůstatky nejstaršího opevnění Kadaně v rozsahu, jaký zatím nebyl k vidění. Překvapivé na tom je, že bylo vše schované na malé ploše měšťanského domu,“ shrnul výsledky Kryštof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. „Těsně pod podlahou se objevila celá historie města od jeho založení ve 13. století - celý vývoj opevnění a postup toho, jak se prostor v průběhu času zabydloval. Dá se v něm číst jako v knize. Velkým překvapením byl nález gotického sklepa v místě, kde se předpokládalo, že žádný obydlený prostor dlouho nebyl,“ okomentoval.

Výzkum probíhá v Karschově domě vedle Žatecké brány. Počátky jeho stavební historie kladou odborníci s jistou opatrností do druhé poloviny 15. století. Pojmenovaný je po severočeském textilním průmyslníkovi a majiteli panství Prunéřov-Ahníkov, který objekt získal kolem roku 1900. Dnes patří společnosti Žatecká brána.

Ta poskytla archeologům mimořádně dlouhý časový úsek, po který mohou přízemí domu zkoumat. Jejich práce začala v únoru 2022 a ještě nějaký čas potrvá. Odborníci prostor zkoumají mimo jiné s využitím detektorů kovů a dokumentují ho metodou multisnímkové fotogrammetrie. Díky tomu vznikají 3D modely, které si lidé jednou budou moct prohlížet jako by byli sami na místě.

ZŠ a MŠ Duhová cesta v Chomutově
Přijímačky běží. Víme, z jakých škol Chomutovska je žáci nejlépe zvládají

Výsledky výzkumu v úterý 6. února na místě probírali památkáři, historici, architekti a další kolegové archeologové. Jednalo se o neformální setkání expertů, kteří dokážou přijít s novým pohledem na věc.

Nálezy měl možnost vidět například přední český odborník na městská opevnění Vladislav Razím. Pracuje jako památkář v Národním památkovém ústavu středních Čech v Praze. „Kadaňské opevnění patří k nejlépe zachovaným v Česku. Tento výzkum je zajímavý tím, že doplňuje rozsáhlé vědomosti, které máme, o další významné poznatky,“ vyzdvihl památkář.

„Ty jsou důležité v tom, že dům, jehož přízemí je zkoumáno archeologicky, využívá konstrukce bývalé soustavy Žatecké brány a doplňuje významným způsobem naše představy o tom, jak se brána vyvíjela a jak byla členěná,“ doplnil.

Jez v Kadani.
V Kadani odstartuje renovace dolního jezu, stavba přinese omezení na cyklostezce

Archeologové na místě našli také několik pozoruhodných předmětů, které přestály stovky let. „Jedná se o fantastické nálezy hmotné kultury. Ten nejvzácnější je pražský groš Václava IV., což je mezi sběrateli vzácná mince. Málo se vyskytuje,“ prozradil Derner. Ve své době za ni mohl majitel koupit nocleh a večeři v lepším hostinci nebo například pár slepic. Ztráta mince ho podle archeologa musela mrzet.

„V zásypu sklepa bylo také sklo ze 13. století, takže v blízkosti musel žít někdo poměrně bohatý. Sklo bylo tenkrát vzácné, drahé a luxusní zboží. Ze zásypu domu mi dělníci také přinesli nůž na otevírání dopisů z přelomu 19. a 20. století s bohatě zdobenou rukojetí,“ dodal odborník.

Tyto předměty doplňují další běžnější nálezy, jako projektil z píšťaly, což byla středověká puška, nebo renesanční zdobený úchyt příboru.

Mohlo by vás zajímat: Vrátí se sv. Ignác i andělé. Kostel v Chomutově získá obrazy jako před sto lety

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová