Archeologové ji odkryli za pomoci stavebníků při pracích na budoucím Studentském náměstí.

„Tušili jsme, že by tam dělostřelecká bašta mohla být, nyní ale můžeme její existenci potvrdit. Jsme spokojení," je nálezem nadšený archeolog Kryštof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, který vede průzkum. „Dosud nikdo neznal její přesnou podobu, teď si ji ale můžeme podrobně prohlédnout a město má možnost s ní nějak dál naložit. Nechat ji vidět," dodal.

Hrázděnka s pecemi a dílnou

Kromě bašty archeologové narazili na hradební systém ze 14. - 15. století, dva příkopy a val. Příjemným překvapením pro ně byl další nález: základy hrázděného domu z doby před výstavbou hradeb, tedy před rokem 1300. „Není mnoho takových nálezů. Ve dvoře měl dvě pece a dílničku, takže máme představu, jak dům i s příslušenstvím vypadal. Je to krásný celek," hodnotí archeolog.

Objevy hýbou s projektem

Archeologové zdokumentovali všechny cenné vrstvy, které se objevily po odtěžení hradebního valu, s pokračující výstavbou Studentského náměstí vše ale bude opět překryto. Až na dělostřeleckou baštu. „Odborníci očistí její základy a následně bude ve stejné rovině s terénem překryta skleněným poklopem, aby na ni bylo vidět," uvedl pro Chomutovský deník starosta Jiří Kulhánek. „Projektant už dopracovává projekt."

V zóně odpočinku

Studentské náměstí je originálním projektem bývalého studenta kadaňské stavební školy Davida Šmída. Vzniká v sousedství průmyslové školy a v místě tržnice vedle centra historické Kadaně jako odpočinková zóna s galerií pod širým nebem, posezením na schodech, travnatými plochami a mlatovými cestami. Součástí bude hřiště na pétanque a fontána. Ta bude oproti původnímu záměru o něco posunuta. „Vystavěna má být v místě, kde archeologové objevili dělostřeleckou baštu, proto musíme vodní prvek i jeho technologii posunout," vysvětlil starosta. Kvůli archeologickým nálezům je potřeba, aby odborníci počátkem ledna nově rozhodli také o míře zahloubení galerie.

První stavební práce na Studentském náměstí začaly na podzim a rozsahem jde o jednu z letošních největších investic v Kadani.

Odtěžení hradebního valu vyvolalo vášněKadaň - Začalo to provokativním nekrologem: „Oznamujeme pozůstalým, kterým na tom záleží, že nás v nedožitých 700 letech navždy opustil náš praprapra pradědeček Val kadaňského městského opevnění. Jeho praprapra pravnuci se o něj už nechtěli starat." Ironická slova napsal na svůj facebookový profil kadaňský historik a muzejník Lukáš Gavenda.
Proč? Vadilo mu, že byl v rámci stavebních prací na Studentském náměstí zbourán val kadaňského opevnění o délce patnáct metrů a výšce půl metru. Mezi ním a místostarostou Kadaně Janem Losenickým se následně rozhořel dialog, do kterého se zapojili i někteří místní. Skončil pozváním historika na kontrolní den, kterého se zúčastnili archeologové, projektanti a vedení města. A především smírem.
„V následně proběhlé klidné a věcné diskusi byla přijata opatření, jež za cenu úprav projektu přispějí k tomu, aby si veřejnost mohla hmatatelněji a trvaleji připomínat průběh opevnění. Chtěl bych ocenit konstruktivní přístup zástupců města i projektantů, s jakým významné archeologické nálezy v mezích možností zohlední," uzavřel tuto kapitolu Lukáš Gavenda.
Částečné odtěžení valu bylo od počátku součástí projektu, s níž souhlasila památková péče i archeologové. „Nikdy neděláme nic bez rozhodnutí památkářů a archeologů," upozornil starosta Jiří Kulhánek, kterého diskuze na sociálních sítích a stranou skutečného jednacího stolu nepotěšila.
Část valu byla zbourána už kolem roku 1800 a definitivně kolem roku 1900, kdy byly pozemky opevnění prodány měšťanům a vznikla tam nová zástavba. Na konci 19. století byla postavena Průmyslová škola stavební, která také zasáhla do valu a části opevnění. Největším zásahem do historické podzemní situace byla v 50. letech výstavba autobusového nádraží (v místě dnešní tržnice) s mohutnou betonovou požární nádrží.