Živnostníci, kteří nemohli podnikat a vládní nařízení jejich provozovny uzavřelo, dostanou na úhradu svých potřeb v Kadani pět tisíc korun. O dar mohou žádat živnostníci, jejichž provozovna zaměstnává maximálně pět lidí. „Jedná se přibližně o sto subjektů, čili město uvolní na tento program pět set tisíc korun,“ doplňuje starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Kdo a jak může čerpat?
Přesné podmínky a formuláře pro žádosti o poskytnutí finančního daru naleznete na webových stránkách obou zmíněných měst. Účast v soutěži je podmíněná celkovou útratou alespoň v objemu pět set korun. Celkem Kadaň zaplatí strávníkům útratu v hodnotě dvacet tisíc korun.

O jednorázový příspěvek mohou žádat i klášterečtí podnikatelé. „Pomoc města spočívá v poskytnutí daru ve výši deset tisíc korun,“ upřesňuje radní pro ekonomiku města Pavla Zemančíková. Připraveno je zatím tři sta tisíc korun, pokud bude ale žadatelů více, může zastupitelstvo rozhodnout o navýšení objemu peněz.

Na rozdíl od dotací nemusejí žadatelé u darů následně prokazovat, jak peníze využili. U žádosti musejí pouze podepsat čestné prohlášení, že je krize postihla, a doložit, že jejich podnikání není zatíženo dluhy vůči městům. Žádosti města přijímají průběžně už nyní.

Dotační tituly ale mají podnikatelé k dispozici také. Kadaňští radní rozšíří kvůli dopadům pandemie stávající dotační titul na podporu podnikání pro II. pololetí letošního roku. „Půjde zejména o pomoc restartovat podnikání u subjektů do deseti zaměstnanců,“ upřesňuje starosta Kulhánek. V programu je jeden a půl milionu korun.

O peníze mohou zažádat ti, kteří během nouzového stavu nemohli podnikat vůbec nebo museli činnost omezit. „Prostředky lze použít na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny, na nákup surovin pro zhotovení finálního výrobku nebo surovin potřebných k poskytování služeb,“ vyjmenovává Kulhánek. Program se rozběhne od 1. července, žádosti si mohou začít připravovat zájemci už teď.

Jednou z nejvíce postižených skupin živnostníků jsou majitelé restaurací a hospod. Kadaň se inspirovala v Litomyšli a vyhlašuje soutěž Kadaňská hospůdka. Soutěžit budou strávníci. Útratu, kterou v kadaňských restauracích od června do konce prázdnin udělají, může město proplatit. Stačí si schovávat účtenky, zaslat je na úřad a mít štěstí v losování. Pokud do Kadaně míříte za dobrým jídlem, ale bydlíte jinde, zoufat nemusíte. Žádná diskvalifikace se nekoná. „Do soutěže se samozřejmě mohou zapojit místní občané i přespolní,“ dodává starosta Jiří Kulhánek.