Zmizí stromy, které tvoří příjemný zelený pás mezi korytem řeky a obchodním domem Central na Palackého ulici? Ne, odmítá odbor životního prostředí. Reaguje tak na dohady, které se objevily na sociálních sítích a povzbudily kritičnost řady Chomutovanů. Na základě posudku znaleckého ústavu nechá pokácet jediný jírovec, protože uschl. Také jinde ve městě se podle odboru kácí, jen když není jiná možnost.

„Zůstanou nám v Chomutově nějaké stromy? Všechny stromy na fotografii mají být vykáceny, souhlas s tím prý vydal odbor životního prostředí,“ napsal v příspěvku na facebooku zastupitel David Palán (PRO Chomutov) a přiložil snímek nábřeží s nejméně desítkou stromů. Kritizoval také kácení dubů červených v Přemyslově ulici, skutečnost že si město objednalo dendrologické posudky na platany před průmyslovkou a desítky uschlých stromků na Domovince. „Místo zalévání stromů a řádné péče o nově vysazené budeme v době extrémního sucha letních veder kácet, kácet a kácet,“ horlil zastupitel v příspěvku, který si vysloužil na sto komentářů.

Vůči tomu se však ohradil odbor životního prostředí. Žádný souhlas s kácením na Palackého ulici nevydal. „Pouze jsme zadali znaleckému ústavu, aby vypracoval odborný posudek pro posouzení zdravotního stavu stromů, a to vzhledem k následné pěstební péči,“ nastínila vedoucí Dagmar Mutinská. Ze stejného důvodu odbor zadal zpracování posudků na celé řadě míst včetně parku. „Nikdy je ale nezadáváme s tím, že bychom chtěli kácet,“ zdůraznila.

Dendrologický posudek, který rozebírá stav zhruba sedmdesát let starých jírovců na Palackého ulici, na odbor dorazil teprve v pátek 27. září. Vyplývá z něj, že dva jsou ve špatném stavu, kácení se ale s jistotou dotkne jen jednoho z nich. „Druhý bychom mohli přetvořit v torzo,“ uvažuje vedoucí. To je zásah, kdy odcházející strom přijde o korunu, jeho kmen ale zůstane zachovaný jako životní prostor pro ptáky a brouky.

Duby u Kamencového jezera

Posoudit si odbor nechal také stav 26 dubů červených a dubu zeleného v Přemyslově ulici u Kamencového jezera. Znalecký ústav vyhodnotil, že čtyři duby jsou pro okolí extrémně nebezpečné. Využil tahové zkoušky a speciální tomograf, který se dokáže „podívat“ dovnitř kmene. Ten odhalil rozsáhlé dutiny způsobené hnilobou. Než odbor vydal souhlas s kácením, jeden ze stromů se začátkem léta zřítil. Ostatní byly pokácené vzápětí. Podle odboru alej dožívá a je otázkou, jak k ní přistoupit dále. Město plánuje, že svolá veřejné slyšení. Proběhnout by mohlo ještě do konce roku.

Kvůli suchu, extrémnímu úbytku spodních vod a s tím spjatým šířením škůdců chřadnou stromy napříč Chomutovem. Kácení se dotkne zhruba čtyřiceti borovic na Zátiší, uschlo také přes třicet stromů na Domovince. Ty mají nejpozději na jaře nahradit kultivary javoru, buku, dubu a lípy, které jsou odolnější vůči suchu.

Během podzimu a jara nechá město vysadit celkem 90 dřevin a další pak jako náhradní výsadbu v rámci investičních akcí. Aby odolala suchu, bude vybavená vodními vaky. Město jich nakoupilo 140.

Kam přijdou letos na podzim a příští rok zjara dřeviny

Domovinka: 30x duby, buky, javory a lípy
Palackého ulice: 15x dřezovec trojtrný + 1x uvnitř kruhového objezdu okrasná třešeň nebo jabloň
Bezručova ulice: 8x lípa stříbřitá
Park ČSA: 7x lípa stříbřitá, zmarlika jidášova, tsuga tisolistá
Hřiště na Kamenné: 7x dosazení tújí po obvodu hřiště
Park. Dr. Beneše: 4x buk převislý červený, jírovec červený, magnolia
Šafaříkova ulice: 4x habry (místo uschlých)
Zadní Vinohrady: 3x lípa stříbřitá (místo schnoucí lípy srdčité)
Březenecká – hlavní tah: 3x sakura
Kostnická ulice: 1x javor + 2x habr a červenolistý javor (na plošku uprostřed parkoviště)
Kochova ulice: 1x javor klen (místo usychající lípy)
Školní ulice: 1x habr
Podkova: 1x akát
Sluneční ulice: 1x zatím bez určení
Seifertova: 1x okrasná slivoň