Vzrostlé listnáče podél komunikace číslo 2522, které odborníci vyhodnotili jako poškozené, musejí k zemi. Ohrožují bezpečnost kolemjdoucích návštěvníků. Jedná se o historickou alej stromů podél cesty mezi městem a mlýny, která vede po celém údolí.