Nejvíce přestupků lidé spáchali v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (3 473) a proti veřejnému pořádku (1 069). V porovnání s rokem 2013 mírně poklesl počet přestupků vyřešených na místě, vzrostl však počet přestupků oznámených k projednání příslušnému správnímu orgánu. Kromě dennodenní činnosti v terénu provedli strážníci také 95 samostatných bezpečnostních akcí zaměřených na veřejný pořádek, dodržování obecně závazných vyhlášek, kontrolu přihlášených psů, kouření, podávání alkoholu a prodej tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let, chůze mimo přechod pro chodce či jízdu na jízdních kolech.