Svoje dovednosti učitelům děti předvedou na všech školách ve dnech 3. a 4. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin. Zápisu se zúčastní děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Doprovodit je musí zákonní zástupci, kteří u zápisu předloží doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přehled školských obvodů, do kterých děti podle místa bydliště spadají, jsou uvedené na webových stránkách města