Jirkov upozorňuje, že přestože je podnik majetkem obou měst, každé z nich si může objednat dopravu, jakou uzná za vhodné. A zatímco Chomutov se rozhodl uvolnit z rozpočtu peníze na pokrytí jízdného za seniory a dárce krve, Jirkov si to prý dovolit nemůže. „Cena za provozování MHD je rok od roku vyšší a město Jirkov nemá v současné době dostatek finančních prostředků na to, aby plně dotovalo jízdné za seniory ve věku 70 let a více," zní vysvětlení jirkovské radnice. Jirkov by musel ročně uhradit za seniory ještě zhruba jeden milion korun navíc oproti klasické dotaci.

Jirkov se teď snaží snížit náklady na MHD (proto už také nechce drahé trolejbusy). Až pokud se to podaří, bude prý možné uvažovat o úlevách jízdného.