Ještě zbývá zasít trávu do záhonu pod kašnou a posadit devět květníků na stupně ve středu náměstí. „Výsadba v květnících bude směs trvalek a jednoletek," komentuje to Jan Bach, referent z odboru majetku města a útvaru investic městského úřadu v Jirkově.

Jakmile se zakoření čerstvě vysazený barvínek, vytvoří na záhonech krásně zelený koberec s barevnými kvítky, který se bude částečně popínat i na kmenech líp a přesahovat i přes obrubníky.

Velké záhony pod lípami jsou během posledního půl roku osety již potřetí. Poprvé se tak stalo po celkové rekonstrukci středu města, kdy zámkovou dlažbu vystřídaly vkusné žulové kostky. Ovšem neukázněné davy návštěvníků Hornické poutě a poté i rozsvícení vánočního stromu dovedly veškeré snahy o sadbu okrasných květin vniveč.

Květinová výzdoba se rozšíří i na další části města, kde bude rozmístěno ještě jednadvacet velkých květníků. Zazelená se také podlélný pruh v Chomutovské ulici podél cyklostezky, od kruhového objezdu až po Havlíčkovo náměstí. Zároveň se budou osazovat plochy na Havlíčkově náměstí. Jeden z hlavních vjezdů do Jirkova tak dostane přívětivější vzhled.