Část krmítek teď radnice nabízí i veřejnosti. „Budky osadíme do parků, hmyzí domečky chceme mít v zahradách mateřských škol. Deset krmítek chceme nejprve nabídnout lidem ze sídlišť, jestli by měli zájem je u svého bydliště umístit a starat se o ně,“ říká Markéta Buchtová z odboru majetku města a útvaru investic.

Na její e-mail m.buchtova@jirkov.cz je možné se o krmítka hlásit. Krmicí zařízení jsou vyrobená ze dřeva, které pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.