O více než dva miliony korun požádal ředitel jirkovské kultury, aby bylo na mzdy a organizace mohla plnit své závazky. Protože nebylo kvůli koronaviru několik měsíců možné pořádat kulturní akce a naplno provozovat zámeckou restauraci, hotel a wellness, přišla o příjmy. Situaci komplikuje také to, že organizace za bývalé ředitelky část roku neúčtovala a účetnictví dává do pořádku se zpožděním. Zastupitelé rozhodli, že jí rozpočet navýší.

„Vzhledem k současné situaci a vládním opatřením, díky nimž jsme tento rok fungovali v omezeném režimu, žádáme o navýšení příspěvku zřizovatele o částku 2 250 000 korun na rok 2020. Odhadované ztráty jsou v porovnání s roky předešlými ve výši 5 363 762 korun,“ uvedl v důvodové zprávě ředitel Marek Lukáš. „Pokud se příspěvek nenavýší, nebude organizace KVIZ Jirkov schopna dostát závazkům vůči zaměstnancům či ostatním subjektům a její fungování skončí ve ztrátě,“ doplnil ředitel, který do čela organizace nastoupil teprve v říjnu.

KVIZ měl letos hospodařit s částkou 19,5 milionů korun, což je o 4,5 milionu korun více než loni. Když město v létě škrtalo ve výdajích kvůli covidu, odebralo mu dva a čtvrt milionu korun. Novým rozhodnutím mu je v podstatě vrací.

Opoziční zastupitelé ale nechápou, kam se ony více než čtyři miliony z navýšeného rozpočtu vypařily, jestliže řada nákladů odpadla. Když bývalá ředitelka žádala o navýšení rozpočtu pro tento rok, argumentovala tím, že je potřeba rozběhnout nové informační centrum a hasičské muzeum. Požadovala pro ně 2,5 milionu. Íčko se ale rozeběhlo až v polovině roku a logicky i s nižšími náklady. Zbývající dva miliony měly být určené na zákonné navýšení mezd. To ale podle opozice vyžadovalo jen zhruba půl milionu korun.

Ředitel Lukáš naopak argumentuje vysokými ztrátami. „Přes okénko v těchto dnech prodáváme tak jeden dva obědy a na hotelu jsou možné jen služební pobyty, které máme dva až tři za týden. Před sebou hrneme rezervované rekreační pobyty a telefonujeme lidem, kteří je ještě sami nezrušili,“ nastínil jaká je situace za nouzového stavu.

K tomu se přičítá skutečnost, že se za bývalého vedení v kulturní organizaci část roku neúčtovalo. V létě byla najata externí firma, aby stav narovnala. „Účetnictví jsme ale od ní převzali s nedostatky. Některé položky jsou špatně zaúčtované, budeme dělat opravné DPH,“ podotkl ředitel. „Správnost mohu garantovat za září a říjen, od 1. listopadu už máme navíc účetní na hlavní pracovní poměr,“ nastínil s tím, že další účtování už má organizace pevně v rukách.

Bez ohledu na to, ale vedení města stále nemá ucelený přehled o ekonomice KVIZu. „Až bude účetnictví kompletně dané do pořádku, chceme se podívat, jak byly ve společnosti vypláceny mzdy,“ podotkla místostarostka Dana Jurštaková. „Bývalá ředitelka totiž zavedla místo dvojstupňového řízení třístupňové, na mzdách tedy bylo vypláceno více peněz, aniž by nám o tom řekla. Navíc to vypadá, že v březnu a dubnu nechala zaměstnance doma za průměr mzdy, jako by byli na dovolené,“ nastínila.

Kromě toho, že organizace bojuje s ekonomickými následky koronaviru i nedokonalého účtování, město už dříve informovalo, že zajistilo forenzní audit zpětně za tři roky. Ten se ze své podstaty využívá k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu či protiprávního jednání. Jeho výsledky budou známé nejdříve v březnu.