Kontrolních dní na této rozsáhlé investiční akci se proto účastnili i zástupci památkářů z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, kteří přislíbili, že se pokusí v archivech dohledat původní podobu kašny. To se povedlo díky historické fotografii, která se našla v pražském archivu Národního památkového ústavu. Na snímku pocházejícím zřejmě z počátku 20. století, je patrné původní řešení kašny. Díky němu je také možné odvodit velikost chybějící části.

Restaurováním kašny se již nyní zabývá akademický sochař Libor Pisklák, s kterým město uzavřelo smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce a doplnění vrcholu kašny.

Oprava kašny bude stát něco málo přes tři sta tisíc korun. Na obnově a zkrášlení kašny se začne pracovat již v listopadu a hotovo by mělo být v červnu příštího roku.