Zákazníci často čekají na vyřízení služeb ve frontách, a to i venku před budovou. Vedení města proto společně s regionální ředitelkou státního podniku Česká pošta hledají řešení nepříznivé situace. Jirkovská poštovní centrála by se tak mohla přestěhovat do důstojných prostor.

Odkup domu

„Je to už evergreen. Nové prostory pro poštu se ve středu města nedaří najít, město žádný vhodný objekt nevlastní. Nyní se ale snad blýská na lepší časy. Jednáme se soukromými vlastníky dvou domů o jejich odkoupení. Jsme ale teprve ve fázi záměru,“ uvedl jirkovský starosta Radek Štejnar.

Architektonická soutěž

Pokud by se jeden z domů podařilo odkoupit za rozumnou cenu, město by podle Štejnara zadalo vypracování studie. „Nechceme šetřit na projektové dokumentaci. Uvažujeme o vypsání architektonické soutěže, aby se nové sídlo pošty ve středu města nevymykalo urbanistickému rázu, ale bylo i zajímavé a esteticky zdařilé,“ doplnil.

V pronájmu

České poště by město nové prostory pronajímalo. „V Jirkově sídlíme ve velmi nevyhovujících prostorách, je proto pro nás žádoucí poštu přestěhovat. Město nám skutečně nabídlo, že odkoupí dům a nechá ho přestavět pro naše potřeby. Otázka hrazení investičního nájemného zatím nebyla předmětem jednání,“ informovala mluvčí podniku Marta Selicharová.

V podobných případech podle ní pošta hradí dle dohody a uzavřené smlouvy několik let zvýšené nájemné. Zahrnuje v sobě částku za stavební úpravy související s potřebami pošty. „Po smluvně dohodnuté době pak hradíme pouze klasický nájem,“ dodala.