Málokterá zeď strhává tolik pozornosti jako gabionová stěna u jirkovských tenisových kurtů ve Dvořákově ulici. Postavili ji na rozestavěné cyklostezce, aby na stavbu nikdo nevjížděl. Řada místních si to ale vyložila jako extrémní počin města a strefovala se do něj ve facebookových diskuzích.

„Překážková dráha. Koho by bavilo pořád jezdit po nové rovné cestě?“ napsal třeba Jiří Franc. „Je to takový větší retardér,“ glosoval.

Plánovanou podobu cyklostezky si prohlédněte ZDE!

„To asi došly prachy, protože je někdo potřeboval na jiném místě,“ usoudila Ludmila Žitníková. „Takže jedině kolo odstavit a jít hrát tenis nebo na horskou túru. Zázrak by byl, kdyby stezka vedla ještě dále,“ dodala.

Ve skutečnosti se jedná o mobilní stěnu, která se dá později přemístit jinam. Podle odboru majetku a investic požádal o zabezpečení dopravní inspektorát, aby na stavbu nemohla od benzinky najíždět auta. Se zdí také od začátku počítala projektová dokumentace a město na ni získalo povolení od stavebního úřadu. Odbor plánuje, že ji na zimu nechá přesunout k hraně mostu, který je o pár metrů dále, a druhou takovou nechá vztyčit z druhé strany, aby pod mostem nemohl nikdo nocovat. Opatření bude dočasné.

Úsek cyklostezky, který má v blízké budoucnosti spojit Olejomlýnský park s centrem, je rozdělený do tří etap. První zahrnuje část pod mostem ve Dvořákově ulici, zakončenou právě mobilní stěnou. „Nyní se dokončují terénní úpravy. Stále je to stavba,“ podotkla pracovnice odboru majetku a výstavby Martina Cermanová.

„Mobilní stěna slouží k tomu, aby bylo všem patrné, že tento úsek ještě není průjezdný,“ upozornila Cermanová. Jakmile skončí terénní práce, přibude u benzinky a na druhém konci u zahrádek v Olejomlýnském parku plot s cedulí, že se jedná o stavbu a úsek není průchodný.

Třetí etapa příští rok

Práce na první etapě probíhaly souběžně s opravou mostu a velkou obnovou Dvořákovy ulice, která je v Jirkově tou největší a nejdelší. Trvaly od dubna do 17. listopadu. Stejně tak skončila i druhá fáze, zahrnující přeložku horkovodu, a v příštím roce naváže třetí. „Tedy dokončení cyklostezky, které spočívá v jejím propojení s komunikací pod čerpací stanicí. Na druhé straně naváže na už vybudovanou cyklostezku v Olejomlýnském parku,“ informovala Cermanová. „Etapy jsme takto rozdělili kvůli přeložce horkovodu, protože kříží trasu třetí etapy cyklostezky, a dále také kvůli probíhající rekonstrukci ulice Dvořákova,“ zmínila pro úplnost pracovnice odboru.

V příštím roce zadá město zpracování projektové dokumentace, která má řešit propojení třetí etapy z místa pod čerpací stanicí se středem města. „Tedy kolem hasičské stanice do ulice Tyršova,“ doplnila pracovnice odboru.

Jirkov má zatím jedenáct kilometrů cyklostezek.