V příštím roce bude Jirkov hospodařit s 383 miliony korun. Do investic půjde shodně jako v tomto roce 100 milionů. Nejvíce bude stát přeměna budovy se sídlem banky, která dominuje náměstí, ale také komunikace a nízkoprahové centrum v Ervěnicích.

Stejně jako v několika uplynulých letech, i tentokrát je rozpočet sestavený jako schodkový. „Schodek tvoří 10,7 milionu korun, krytý bude z fondu rezerv a rozvoje, kde jsou úspory z minulých let,“ upřesnila vedoucí finančního odboru Lenka Batrinová s doplněním, že ve fondu je uloženo 83 milionů.

Celkové příjmy jsou plánované na 372,5 milionu a výdaje 383, z toho „viditelných“ bude 100 milionů, které město uvolní pro investice. Tou největší bude přestavba domu na náměstí, kde sídlila Komerční banka. Vzniknou tam byty a případně i kavárna či restaurace. Celkové náklady jsou spočítané na 74 milionů, v příštím roce tam má být ale proinvestováno 26 milionů a zbytek v následujícím období. Dalších 15 milionů vyžaduje první etapa obnovy silnic a parkovacích stání v ulici Mládežnická, Školní a SNP a 9,3 milionu korun bude stát přebudování nebytových prostor v Ervěnicích na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Původně chtělo město pro investice ukrojit celých 140 milionů, částku ale snížilo rozhodnutí zastupitelů, že město odstoupí od dotace na projekt Infrastruktura do škol. Tím se částka snížila na 100 milionů.

Návrh rozpočtu připomínkovali opoziční zastupitelé hned z několika hledisek. Náš Jirkov poukázal na chybné součty a že bylo těžké se v něm vyznat. „Uvítal bych komentář vedoucích odborů, byť stručný, proč někde dochází k navýšení nebo ke snížení,“ navrhl pro příště Josef Dušek. „Nemusel bych pak běhat za vedoucími odborů nebo jim volat. Oni to dokážou zodpovědět během chvíle, ale proč by to měl každý zastupitel absolvovat, když si to může přečíst v přiloženém materiálu?“ ptal se.

Vadil schodek

Straně svobodných občanů vadil především schodek. „V programu jste tak jako většina stran měli, že rozpočet bude vyrovnaný, ne schodkový,“ obrátil se s výtkou na užší vedení města Pavel Duchan. Jak ale vedení města připomnělo, schodek je za poslední roky nejnižší. Pro letošek tvořil 23 milionů, v předešlém dokonce 63.

Dotazy zastupitelů mířily také na nový rozpočet Kulturního a vzdělávacího zařízení Jirkov, který má z roku na rok vyskočit na více než 19 milionů korun. „Navýšení rozpočtu KVIZu o 4,5 milionu korun, to je na nějakou opravu?“ podivila se zastupitelka z opoziční ČSSD Michaela Jindráčková.

Vedoucí odboru financí skokové navýšení zdůvodnila novým moderním infocentrem, které má být otevřeno začátkem příštího roku. „Zatím nevíme, jaké budou provozní náklady, odhadujeme je na 2,5 milionu korun. Ty ale nemusí být vyčerpány,“ vysvětlila Batrinová. „Další dvoumilionový rozdíl je v tom, že organizace musí ze zákona navýšit mzdy,“ doplnila.