Zástupci města budou probírat více než čtyřicet bodů. Při každém z nich můžou občané vznášet připomínky, o slovo se smějí hlásit i na konci zasedání v bodu diskuze. Veřejné zasedání začne v 15 hodin na radnici.