V Jirkově je devět předškolních zařízení, patří mezi ně i školka v Červeném Hrádku a v Otvicích.

Při přijímání dětí mají absolutní přednost předškoláci a dále jsou přijímány ty, které dosáhnou tří let věku do 31. 8. 2015. Pokud budou i poté ještě volná místa, mohou být přijaty i mladší.

„V posledních letech byly přijímány i děti mladší, protože máme opravdu dostatečnou kapacitu. Tím vlastně město řeší i problematiku jeslí nebo obdobných zařízení, jejichž zřízení by bylo složité a hlavně finančně velmi nákladné," dodává místostarostka Dana Jurštaková, jak se vyplatila rozumná politika města v obdobích úbytku dětí, kdy některé obce školky rušily.

Podle vývoje z posledních let se očekává zhruba dvě stě zájemců o umístění.