Bezplatné studium nabízí od dnešního dne jirkovské gymnázium všem svým studentům. V srpnu proběhl převod původně Chomutovského soukromého gymnázia s. r. o., které působilo v pronajatých prostorách v Jirkově v Mostecké ulici již v předešlém školním roce, na školu, která nese název Městské gymnázium a Základní školu Jirkov.

Ještě před začátkem školního roku bylo v Mostecké ulici v budově bývalé praktické školy rušno. Pro studenty bylo potřeba trochu upravit prostředí, vybudovat nová sociální zařízení či namontovat nová svítidla. Ohledně výuky se však nic zásadního neměnilo. Pro studenty se připravuje rozšířená nabídka výuky jazyků a možnost používání tabletů při hodinách různých předmětů. „Zatím se jedná se sponzory a dalšími zainteresovanými subjekty," přiblížila referentka vztahů k veřejnosti Eva Dušková.

„Gymnázium znamená pro město určitou prestiž. Gymnázium je tu jediná klasická střední škola, další středoškolské zařízení je střední odborné učiliště, které je určeno především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Když porovnáme třeba Kadaň, která má tři střední školy a méně obyvatel, byl na tom Jirkov hůře," poukazuje starosta města Radek Štejnar. Jako přínosnou hodnotil také dosavadní aktivitu studentů a spolupráci se základními školami a dalšími organizacemi ve městě, jako byl například projekt městského ústavu sociálních služeb, do nějž se úspěšně zapojili.