Jirkovští zastupitelé na svém posledním zasedání projednávali první verzi plánu hospodaření na nadcházející rok. Příjmy města by se v příštím roce měly pohybovat okolo tři sta milionů korun, ve výdajích je však částka o více než padesát milionů vyšší. Proto se první verze plánu hospodaření bude ještě upravovat.

Tahle pracovní verze rozpočtu obsahuje skoro vše, na co by jednotlivé městské odbory a organizace rády dostaly peníze. Jejich nároky se však musejí přizpůsobit předpokládaným příjmům. Právě to čeká městské ekonomy teď.

Podobně probíhají práce na rozpočtu ve všech městech.

Podle zmíněné zprávy je rozdíl mezi příjmy a výdaji vyšší než padesát milionů korun a to je příliš velký rozdíl. „Rozpočet teď budeme upravovat tak, aby byl v konečné podobě buď vyrovnaný nebo schodkový jen mírně," dodává k tomu vedoucí finančního odboru Josef Koprušťák.

Pokud by zastupitelé schválili na příští rok rozpočet se schodkem, chybějící příjmy město dorovná z přebytků z minulých let. Definitivní verzi rozpočtu dostanou zastupitelé na stůl na svém posledním letošním zasedání, a to 14. prosince.