Příjemcem daru je držitel zlaté Janského plakety s trvalým pobytem v Jirkově. Finanční dar dárci dostanou na základě předložení občanského průkazu.

Nezbytnou součástí pro poskytnutí daru je kopie dárcovské legitimace a kopie kartičky zlatá plaketa nebo potvrzení od hematologicko transfúzního oddělení. Příspěvek radnice vyplácí jednorázově v hotovosti v pokladně MěÚ v Jirkově.