"V období od 2. do 30. října bude provedena z hygienických důvodů preventivní ochranná deratizace města. Proto doporučujeme v těchto dnech zajistit zvýšený dohled nad malými dětmi a chovanými zvířaty, zejména psy. Psy je vhodné vodit na vodítku," informovala jirkovská radnice.

Jirkov bude deratizovat budovy, objekty a prostranství ve vlastnictví města. Ošetřená místa jsou vždy označena, radnice přesto žádá o zvýšenou opatrnost. V průběhu října by měla být také zahájena deratizace splaškové kanalizace, kterou provádějí Severočeské vodovody a kanalizace. "Vyzýváme proto rovněž majitele soukromých pozemků a objektů, aby se k plánované deratizaci připojili a v souvislosti s touto akcí provedli deratizaci soukromých objektů, pozemků a zařízení. Jen tak totiž bude deratizace nejúčinnější," doporučuje radnice.