Město by ušetřilo hlavně na energiích a vodě, které platí. Navíc kuchyně na některých školách už si žádají milionové úpravy, takhle by nebyly nutné.

Ředitelé by taky nepřišly zkrátka – školy by se rozdělily o nájem, který by soukromá firma platila za jednu vybranou kuchyni, kde by vařila pro všechny. Ale nebudou na tom biti školáci? Bude dovezené jídlo stejně dobré jako uvařené přímo ve škole? A kolik bude stát? Právě to se asi řeší nejvíc.

Pravda je, že i dovážená jídla musejí mít kvalitu a teplotu podle vyhlášky. Kontrolují to hygienici. A cenu také upravuje zvláštní předpis. Děti platí pouze cenu potravin bez ohledu na to, kdo z nich vaří.

Rodiče přesto mají z novinky strach, na radnici dokonce dostali petici, kde proti jejímu plánu protestuje tři sta lidí. Ani ředitelé nejsou zrovna nadšení. „Ne že bych byl výrazně proti, ale obavy tu jsou,“ přiznává například Miloš Rousek ze ZŠ Budovatelů. „Hlavně není jasné, jestli bude kvalita jídla opravdu zachovaná. A pak mám obavu, že firma nebude s jídlem operativně reagovat na mimořádné akce – exkurze, zájezdy a podobně.“

Martin Reihs ze ZŠ Krušnohorská by se kuchyně taky nezbavoval, kdyby to bylo jen na něm. „Ale na druhou stranu chápu město, že ušetří,“ dodává. Zároveň přiznává, že jako řediteli mu to vadí méně, protože právě na jeho škole by se zřejmě vařilo pro ostatní.

Město už oslovilo firmu Dora Gastro, která vypracovala koncepci, jak by vše v Jirkově fungovalo. Vařilo by se zřejmě na ZŠ Krušnohorská, tam je kuchyně největší. Odtud by společnost jídla rozvážela do ostatních tří škol, kde by se kuchyně přeměnily pouze ve výdejny.

Zmíněná společnost už tento plán několikrát prezentovala, otázek ze strany ředitelů, učitelů i kuchařek byl nespočet. Také proto je jasné, že původní termín 1. září 2010 je nereálný.

Je tak otázka, jestli radnice vyřeší školní stravování nějak konkrétně do komunálních voleb, které se konají na podzim. „Je to ale problém, který budou muset řešit i ti, co přijdou po nás,“ dodává místostarosta Jaroslav Cingel.

Některé otázky a odpovědi…

V zasedací místnosti městského úřadu proběhla prezentace záměru zřízení centrální školní kuchyně. Zástupci společnosti Dora Gastro, kterou město požádalo o vypracování koncepce, vysvětlovali její podstatu zástupcům školských rad jednotlivých škol, pedagogům i pracovníkům jídelen. Po prezentaci dostaly prostor dotazy z pléna. Odpovídal převážně Peter Bittó, ředitel společnosti.

Garantujete převzetí zaměstnanců? A jak to bude s jejich mzdami?
Součástí zadání koncesního řízení může být garance převzetí současných
zaměstnanců včetně všech závazků a povinností zaměstnavatele.

Jak to bude s úhradou energií? Promítnou se do ceny jídel? Budou
děti budou platit čistě za potraviny, tak jak je tomu dosud?

Energie bude hradit zřizovatel, tedy město, stejně jako tomu bylo dosud.
Do ceny jídel se nepromítnou. Vyhláška stanoví, že dítě hradí pouze cenu
potravin bez ohledu na to, jaký subjekt oběd připravuje.

Cena obědu tedy bude stejná jako dosud?
Cena bude vysoutěžena v koncesním řízení, samozřejmě součástí jakékoliv
ceny musí být infl ační doložka, to znamená, že pokud inflace během
času výrazně zvedne ceny potravin a nákladů, ale i mzdy, byl by tento fakt
zohledněn.

Děti to mají čerstvé, když to převezeme, už to ztrácí kvalitu…
Dovezené jídlo musí mít teplotu stanovenou vyhláškou, kontroluje to
například krajská hygienická stanice. Máme velké zkušenosti s distribucí teplého jídla. Kdokoli z vás bude mít zájem, vezmeme ho do některého našeho provozu, aby se sám přesvědčil

Nabídnete nějakou cenu. Ta bude zahrnovat jen hlavní jídlo nebo i polévku
saláty, ovoce, jogurty?

Záleží na tom, jaké požadavky budou nadefinovány v podmínkách koncesního
řízení. Ty stanoví zřizovatel a měly by vzejít z vašich požadavků. Budete-li
požadovat kalkulaci na hlavní jídlo nebo na celé menu, je na vás.

Nabízíte výběr z více druhů jídel, ale když dáte dětem víc na výběr,
budou si objednávat to, co budou chtít a ne to, co potřebují, nenaplní
ty nutriční hodnoty.

Jídlo mohou objednávat a vybírat rodiče.

Jste soukromá společnost a vaším hlavním zájmem je tedy nárůst obratu,
zisk. To, že budete vařit pro děti, bude pro vás bokovka…

Nebudu tvrdit, že nás nezajímá prosperita naší firmy a netajíme se tím, že
pokud uspějeme, hodláme vařit také na komerční bázi, pro další odběratele.
Ale kvalitu jídel garantujeme. Té docílíme jednoduše tím, že jako velkoodběratel
nakupujeme suroviny za mnohem nižší ceny. Tam je prostor pro snížení našich nákladů,
nikoli ve snižování kvality jídel. Ta je ostatně ošetřena velmi přísnými normami.

Školy mají zavedený časový režim, víceméně stejný, půjde načasovat
výdej jídel ve všech školách ve stejnou dobu, jako je to teď?

Určitě. Závozový systém při čtyřech školách není tak složitý, abychom to
nezvládli.

Pokud se toto opatření přijme, bude to mít dopad i na dodavatele.
Těm škola garantuje odběr a z toho má naopak výhody – tyto firmy nám
pak poskytují třeba ceny a odměny pro školní soutěže. Jde o určitý druh
sponzoringu, o který škola přijde. Jste schopni jí to nahradit?

Jsme schopni zabezpečit sponzorské příspvky ve stejném rozsahu, jako to
dělají vaši současní dodavatelé.

ZDROJ: Jirkovké noviny