Občanské sdružení Prohandicap, které se stará o děti s postižením, mělo vážné starosti. Peněz se nedostávalo a auto, kterým se svážejí děti do školy a zpět domů je na odpis.

Členové sdružení už byli v úzkých a tak se obrátili na jirkovské zastupitele se žádostí o příspěvek. Nemuseli čekat dlouho. Do měsíce zastupitelé odsouhlasili přidělení příspěvku sto padesát tisíc korun.

„Patří jim za to vřelý dík. Ohromně si pomoci města vážím,“ řekla s jasnou úlevou v hlase předsedkyně sdružení Eva Šulcová. Ta je současně ředitelkou Městského ústavu sociálních služeb.

Pro sdružení pracuje ve volném čase. „Auto se nám porouchalo a bylo celý leden mimo provoz. Oprava stála skoro padesát tisíc korun.“ Co hůř, hendikepované děti se neměly jak dostávat do škol, protože cestovat s nimi hromadnou dopravou ráno do školy a po obědě domů, je nad fyzické i finanční možnosti jejich rodičů.

„Rodičům to výrazně zkomplikovalo život,“ vysvětluje Šulcová. „Některé maminky si teprve před nedávnem s těžkostmi našly práci a teď stály před náhlým problémem, kdo dítě pohlídá. Jestli si vzít dovolenou, požádat prarodiče nebo sousedy o pomoc.“ Tyto děti totiž potřebují 24hodinovou péči.

Sdružení Prohandicap pracuje jako nezisková organizace. Zajišťuje převoz dětí do škol a omezuje jejich sociální vyloučení.
Jediným pravidelným příjmem jsou příspěvky rodičů, které v žádném případě nemohou pokrýt skutečné náklady. Příjmy rodičů jsou navíc často omezené, protože se zcela věnují postiženým dětem. Členové sdružení průběžně oslovují sponzory, aby byly finance na volnočasové aktivity.

Tímto způsobem také před devíti lety získalo auto k přepravě dětí. V tuto chvíli je sice opět pojízdné, ale je jasné, že se může kdykoli znovu porouchat.

Prohandicap získá do konce března prvních padesát tisíc, které poslouží jako rezerva na opravy. Postupně Jirkov na účet sdružení poukáže celou částku 150 tisíc. Do budoucna by sdružení chtělo zajistit nový vůz, který na pár let zajistí hladký provoz.

„Obávám se, že vlivem krize nebude tolik mecenášů, přesto se snažíme najít sponzory,“ ujistila předsedkyně sdružení.