V Jirkově je hned několik desítek stromů, které musí být poraženy nebo se alespoň musí ořezat jejich koruna. Vyplývá to z posudku, který si nechal provést Podnik služeb Jirkov od soudního znalce v oblasti lesního hospodářství. Stav těchto stromů by totiž mohl v budoucnu způsobit poranění osob či poškození majetku.

Kácet a řezat se bude ještě letos

S kácením těchto stromů a prořezávkou se začne ještě letos. Z Jirkova tak zmizí pětačtyřicet stromů a osmaosmdesát korun se prosvětlí. Největší množství práce se provede v Olejomlýnském parku, který je kousek od centra Jirkova a vede k Borku. Zde bude pokáceno celkem dvacet osm stromů a dalších třiadvacet stromů se prořeže.

Většina dřevin určených ke kácení se nachází právě v parcích. Další jsou pak v aleji v Červenohrádecké ulici nebo například v Palackého ulici.

Na první pohled nic nepoznáte

Podle referenta městského úřadu pro veřejnou zeleň Jana Bacha se často jedná o staré stromy. „Stav těchto stromů, leckdy staletých, je všeobecně špatný,“ informuje. „Přestože to na první pohled není zřejmé, jsou napadeny houbou, která zevnitř strukturu dřeva rozkládá,“ říká Bach.

Znalecký posudek ukázal, že se v Jirkově nachází ještě větší množství stromů, které potřebuje prořezat, či zcela pokácet. Situaci ale komplikuje nedostatek peněz. Přijetí všech navrhovaných opatření by totiž stálo šest set tisíc korun. Ty ale v rozpočtu pro letošní rok nejsou.

Právě kvůli finančním prostředkům se musely samotné práce rozdělit do dvou etap. První proběhne ještě letos, další pak počátkem příštího roku, přičemž k úhradě prací dojde až po dokončení obou etap.

Kácet se bude i v budoucnu

Kromě těchto dřevin, které je nutné ošetřit nebo odstranit co nejdříve, zařadil znalec další stromy do druhé a třetí priority. „Ne všechny stromy se musí pokácet hned. Některé jsou například napadené sírovcem, ale poměr zdravé hmoty a napadené hmoty je ještě v pořádku,“ vysvětluje Jan Bach. „Tento poměr strom bez problémů unese a nehrozí to, že by spadnul,“ dodává.

Červenohrádecká bude bez stromů

V příštích deseti letech by mělo dojít k odstranění všech stávajících dřevin u polikliniky, v Palackého a Červenohrádecké ulici. „Červenohrádecká cesta původně nebyla plánovaná k takovému využívání, jaké je dnes,“ říká Bach. Podle něj je profil cesty velmi zúžený. Do deseti let zde také kvůli těmto důvodům nebude žádný strom. S novou výsadbou se zde nepočítá. V jiných místech ale město nové stromy sázet bude.

Každý strom, který je na seznamu se bude kácet jinak. Například v Olejomlýnském parku se budou moct kácet stromy celé. Na některých místech se budou muset stromy porcovat, aby nedošlo k poškození majetku či poranění.

Ten koho by zajímalo, jaké stromy zmizí z mapy Jirkova, může jít po barevných značkách. „Plné kolečko je na stromech, které se mají porazit, prázdné označuje stromy, kde dojde k prořezání koruny,“ vysvětluje Bach.