Výběrové řízení na prodej dvaceti šesti garáží Na Borku bude pokračovat druhým kolem. V tom prvním se totiž na radnici sešlo jen sedmnáct žádostí.

“Ty byly zaevidovány a byla jim přidělena pořadová čísla, která jsou totožná s čísly garáží v projektové dokumentaci,“ uvedl k tomu mluvčí jirkovské radnice Luboš Mizun. Zbylých devět garáží je tak nadále k dispozici.

Město předpokládalo větší zájem, proto bylo první výběrové řízení omezeno na obyvatele tří ulic v sousedství budoucích garáží. V novém kole odprodeje garáží, které bylo vyhlášeno 20. července, byla rozšířena podmínka trvalého bydliště pro žadatele na sídliště Vinařice I a II. Výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách města, v rubrice aktuality.

Zájemci mají možnost podat žádost do 18. srpna. Pokud by žádostí bylo víc než nabízených garáží, proběhne losování žadatelů za účasti notáře. Vylosovaným budou opět přidělena pořadová čísla.

Cena za jednu garáž byla stanovena na 140 tisíc korun, stavba garážových boxů v těchto dnech probíhá a dokončena bude v září.

Garáže k mání

jde o prefabrikovaný model železobetonových garáží
garáže nejsou napojeny na inženýrské sítě, není přivedena elektřina