Měl možnost čerpat obří dotaci na modernizaci všech čtyř základních škol, nakonec se jí ale Jirkov vzdal. Na posledním prosincovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Důvody měli pádné, hrozilo, že by se nestihly veškeré práce a dotace by byla krácená. Přitom aby město splnilo dotační podmínky, byly v ní obsažené i drahé úpravy, které školy nutně nepotřebují.

Projekt Infrastruktura do škol zahrnoval stavební úpravy, vybavení kvalitní technikou s rychlým připojením, vybudování moderních přírodovědných a jazykových učeben a zajištění bezbariérového přístupu. Celkové náklady představovaly 38 milionů korun, z evropských zdrojů by šlo 32,6 milionu, z národních 5,7 milionu a další 4 by zaplatilo město.

Zastupitelé schválili přijetí dotace letos v květnu, veškeré práce měly být hotové do konce příštího roku. „Od chvíle, kdy jsme dostali rozhodnutí o registraci, se v tom ale stále něco děje. Museli jsme změnit harmonogram, zaktualizovat rozpočet, projektovou dokumentaci a stále si korespondujeme s Centrem pro regionální rozvoj a odstraňujeme jeho připomínky,“ nastínila vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje Jitka Řeháková. „Dostáváme se do časové tísně a je tu nebezpečí, že projekt nestihneme zrealizovat,“ seznámila se situací zastupitele s tím, že ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu určenou pro infrastrukturu škol v uhelných regionech, do níž by se Jirkov případně mohl hlásit. Termín dokončení je vázán k roku 2023.

Myšlenka, že se Jirkov vzdá dotace, nadzvedla opozici. „Nejsou to přece žádné drobné,“ oponoval Petr Kaššák ze Strany svobodných občanů. „Říkáte, že se účastníme další výzvy, ale mám obavy, aby to nedopadlo stejně. Školy tím budou administrativně zatížené, vše se vypracuje a pak se řekne, nestihlo se to a vše vyšumí,“ rozohnil se.

Výzva byla vyhlášena už v roce 2017, chomutovským školám například přinesla 90 milionů. Jirkov se v počátcích nedostal mezi úspěšné žadatele kvůli nižšímu bodovému ohodnocení. To bylo krácené proto, že neměl rozjetou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a takzvaný koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Přizván byl až dodatečně, když se ukázalo, že zbyly prostředky.

Peníze školám Jirkov dá. Ale menší

Přes odmítnutou dotaci město plánuje, že postupně do škol rozpustí 4 miliony korun. Každé z nich chce ročně uvolnit 250 tisíc. Ty jsou ale jen slabou náplastí. Podle ředitele Základní školy Krušnohorská Martina Reihse za ně lze vybavit jen jednu učebnu.

„My bychom ale potřebovali obměnit infrastrukturu IT, pořídit nové počítače a vybudovat moderní jazykové a přírodovědné učebny. Spoléhali jsme, že toto díky dotaci z IROP získáme,“ uvedl. „Mrzí nás, že z toho sešlo. Na druhou stranu jako člověk, který dělá projekty, vím, že termín byl nereálný, sami bychom vlezli do oprátky. Doufáme, že se město zapojí do dalšího dotačního titulu a pomůže nám školy dovybavit,“ přál by si.