Tamní zastupitelé proto zařadili jejich rekonstrukci do rozpočtu už na letošní rok, schválili to na své únorové schůzi. Předpokládané náklady na renovaci rozvodů vody, včetně těch požárních, jsou 2 miliony korun.