Město Jirkov má zájem o budovu bývalé jízdárny a lazaretu zámku Červený Hrádek. Jedná se o historickou památku která navazuje na jízdárnu, která už je vlastnictvím města. Budova stojí poblíž zámeckého rybníka. Současný vlastník objektu, firma LESS & FOREST s.r.o., vyhlásila úpadek a insolvenční správce rozhodl o prodeji objektu ve výběrovém řízení. Odhadní cenu stanovil znalec na 3,525 milionu korun. O koupi ale ještě budou rozhodovat zastupitelé a následně rada města.

„Pokud by město Jirkov budovu získalo do svého vlastnictví, využili bychom ji jako zázemí pro zámek, dílny pro pracovní četu zámku, sklady a rozšíření ubytování," informoval Chomutovský deník starosta města Radek Štejnar.

K objektu patří také pozemky v blízkosti zámku Červený hrádek, nedaleko rybníka. Pozemek s budovou a nádvořím má výměr něco přes dva tisíce metrů čtverečních a zahradu, která má necelých tisíc metrů čteverečních a spadá do zemědělského půdního fondu.

Dvoupodlažní zděná budova spolu s oběma pozemky jsou kulturní památkou. Byla postavena a používána jako jízdárna a lazaret zámku Červený Hrádek, který pochází ze 17. století. Objekt prošel v 80. letech přestavbou na kancelářské a skladové prostory. V současné době je opět před rekonstrukcí. „Součástí jsou také bývalé stáje a dílny, které by byly vhodné pro skladování," upřesnil starosta. Součástí prodeje jsou movité věci, které se v budově jsou, ovšem bez záruky, že jsou funkční.

Zájemci o koupi si mohli objekt prohlédnout v pátek 22. ledna. Podívat se přišli i jirkovští radní. Nabídky na odkoupení mohou zájemci podat do 29. ledna. O výběru se rozhodne 29. února.

Jirkovští zastupitelé se kvůli tomu sejdou na mimořádném jednání toto pondělí 25. ledna a následně bude ještě zasedat rada města. Aby však nedošlo ve výběrovém řízení ke znevýhodnění města tím, že bude veřejně známa nabídková cena, zastupitelstvo postoupí rozhodnutí o výši nabídkové ceny radě. Přijaté usnesení rady města však nebude až do ukončení výběrového řízení zveřejněné ani jiným způsobem dostupné.